Phụ kiện gá kẹp

mỗi trang
Đầu cặp dao phay mặt đầu NT hệ Mét Vertex VF-120 Call

Đầu cặp dao phay mặt đầu NT hệ Mét Vertex VF-120

Công ty HD Việt Nam chuyên cung cấp: Đầu cặp dao phay mặt đầu NT hệ Mét Vertex VF-120,Đầu cặp dao phay mặt đầu NT hệ Mét Vertex VF-121,Đầu cặp dao phay mặt đầu NT hệ Mét Vertex VF-122,Đầu cặp dao phay mặt đầu NT hệ Mét Vertex VF-123,Đầu cặp dao phay mặt đầu NT hệ Mét Vertex VF-123-1,Đầu cặp dao phay mặt đầu NT hệ Mét Vertex VF-124,Đầu cặp dao phay mặt đầu NT hệ Mét Vertex VF-125,Đầu cặp dao phay mặt đầu NT hệ Mét Vertex VF-126,Đầu cặp dao phay mặt đầu NT hệ Mét Vertex VF-127,.....

Hotline: 0819004080
Khối V từ tính VCP-40 Call

Khối V từ tính VCP-40

HD Việt Nam JSC chuyên cung cấp: Khối V từ tính VCP-29, Khối V từ tính VCP-30, Khối V từ tính VCP-25, Khối V từ tính VCP-31, Khối V từ tính VCP-26, Khối V từ tính VCP-27, Khối V từ tính VCP-40, khối V đế từ VCP-25, khối V từ tính VCP-26, magnetic V block VCP-27, khối V có lực từ VCP-28, đế từ Vertex VCP-29, khối V có từ tính VCP-30, đế từ khối V Vertex VCP-31, khối V từ tính Đài Loan VCP-32, khối V vuông VCP-31, khối V nam châm VCP-25, khối V chuẩn VCP-26, khối V từ Vertex VCP-25,

Hotline: 0819004080
Khối V từ tính Vertex VCP-25 → VCP-27 Call

Khối V từ tính Vertex VCP-25 → VCP-27

HD Việt Nam JSC chuyên cung cấp: Khối V từ tính VCP-29, Khối V từ tính VCP-30, Khối V từ tính VCP-25, Khối V từ tính VCP-31, Khối V từ tính VCP-26, Khối V từ tính VCP-27, Khối V từ tính VCP-40, khối V đế từ VCP-25, khối V từ tính VCP-26, magnetic V block VCP-27, khối V có lực từ VCP-28, đế từ Vertex VCP-29, khối V có từ tính VCP-30, đế từ khối V Vertex VCP-31, khối V từ tính Đài Loan VCP-32, khối V vuông VCP-31, khối V nam châm VCP-25, khối V chuẩn VCP-26, khối V từ Vertex VCP-25,

Hotline: 0819004080
Khối V từ tính vuông góc VCP-31 → VCP-32 Call

Khối V từ tính vuông góc VCP-31 → VCP-32

HD Việt Nam JSC chuyên cung cấp: Khối V từ tính VCP-29, Khối V từ tính VCP-30, Khối V từ tính VCP-25, Khối V từ tính VCP-31, Khối V từ tính VCP-26, Khối V từ tính VCP-27, Khối V từ tính VCP-40, khối V đế từ VCP-25, khối V từ tính VCP-26, magnetic V block VCP-27, khối V có lực từ VCP-28, đế từ Vertex VCP-29, khối V có từ tính VCP-30, đế từ khối V Vertex VCP-31, khối V từ tính Đài Loan VCP-32, khối V vuông VCP-31, khối V nam châm VCP-25, khối V chuẩn VCP-26, khối V từ Vertex VCP-25,

Hotline: 0819004080
Khối V từ tính VCP-29 → VCP-30 Call

Khối V từ tính VCP-29 → VCP-30

HD Việt Nam JSC chuyên cung cấp: Khối V từ tính VCP-29, Khối V từ tính VCP-30, Khối V từ tính VCP-25, Khối V từ tính VCP-31, Khối V từ tính VCP-26, Khối V từ tính VCP-27, Khối V từ tính VCP-40, khối V đế từ VCP-25, khối V từ tính VCP-26, magnetic V block VCP-27, khối V có lực từ VCP-28, đế từ Vertex VCP-29, khối V có từ tính VCP-30, đế từ khối V Vertex VCP-31, khối V từ tính Đài Loan VCP-32, khối V vuông VCP-31, khối V nam châm VCP-25, khối V chuẩn VCP-26, khối V từ Vertex VCP-25,

Hotline: 0819004080
Dưỡng đo ren trong và chiều sâu VSD-M3 → VSD-M10 Call

Dưỡng đo ren trong và chiều sâu VSD-M3 → VSD-M10

HD Việt Nam JSC chuyên cung cấp: Bộ dưỡng đo ren, dưỡng đo ren Mitutoyo,dưỡng đo ren Nhật Bản, dưỡng kiểm ren, dưỡng đo bước ren, dưỡng kiểm ren hệ met, dưỡng kiểm ren hệ inch, dưỡng đo ren Mitutoyo,dưỡng kiểm ren Đài Loan, Dưỡng đo ren trục, Dưỡng đo ren ngoài,Dưỡng đo ren và chiều sâu.

Hotline: 0819004080
Dưỡng đo ren ngoài VRG-3 → VRG-36 Call

Dưỡng đo ren ngoài VRG-3 → VRG-36

HD Việt Nam JSC chuyên cung cấp: Bộ dưỡng đo ren, dưỡng đo ren Mitutoyo,dưỡng đo ren Nhật Bản, dưỡng kiểm ren, dưỡng đo bước ren, dưỡng kiểm ren hệ met, dưỡng kiểm ren hệ inch, dưỡng đo ren Mitutoyo,dưỡng kiểm ren Đài Loan, Dưỡng đo ren trục, Dưỡng đo ren ngoài,Dưỡng đo ren và chiều sâu.

Hotline: 0819004080
Đồng hồ so chân gập VDI-0.8A Call

Đồng hồ so chân gập VDI-0.8A

HD Việt Nam JSC chuyên cung cấp: Đồng hồ so, đồng hồ so điển tử, đồng hồ so cơ, đồng hồ so hiển thị số, đồng hồ so cơ khí, đồng hồ so chính xác cao, đồng hồ so Mitutoyo, đồng hồ so Nhật Bản, đồng hồ so có đế từ, đồng hồ so 0-0.2mm, đồng hồ so 0-0.8mm, đồng hồ so Vertex Đài Loan, đồng hồ so Trung Quốc, đồng hồ so 0.002mm

Hotline: 0819004080
Đồng hồ so cơ khí VDI-1 Call

Đồng hồ so cơ khí VDI-1

HD Việt Nam JSC chuyên cung cấp: Đồng hồ so, đồng hồ so điển tử, đồng hồ so cơ, đồng hồ so hiển thị số, đồng hồ so cơ khí, đồng hồ so chính xác cao, đồng hồ so Mitutoyo, đồng hồ so Nhật Bản, đồng hồ so có đế từ, đồng hồ so 0-0.2mm, đồng hồ so 0-0.8mm, đồng hồ so Vertex Đài Loan, đồng hồ so Trung Quốc, đồng hồ so 0.002mm

Hotline: 0819004080
Bàn máp Vertex VH-41 → VH-47 Call

Bàn máp Vertex VH-41 → VH-47

HD Việt Nam JSC Chuyên cung cấp: Bàn ra chuẩn, Bàn rà phẳng garanite VH-41, Bàn rà phẳng garanite VH-42, Bàn rà phẳng garanite VH-43, Bàn rà phẳng garanite VH-45, Bàn rà phẳng garanite VH-46, Bàn rà phẳng garanite VH-47, Bàn máp, Bàn đá garanit, Bàn máp bằng gang, Bàn máp vertex,

Hotline: 0819004080
Chân đế từ VH-70 → VMB-180 Call

Chân đế từ VH-70 → VMB-180

HD Việt Nam JSC chuyên cung cấp: Chân đế từ VMF-112, Chân đế từ VMF-113, Chân đế từ VH-70,Chân đế từ VMB-70, Chân đế từ VMB-106, Chân đế từ VMB-106H, Chân đế từ VMB-180, Chân đế từ VMB-01, Chân đế từ VMB-02, Chân đế từ VMB-03, Chân đế từ VMB-181, Chân đế từ VMB-185, Chân đế từ gắn đồng hồ so, Chân đế từ Đài Loan, Chân đế từ Trung Quốc.,

Hotline: 0819004080
Chân đế từ VMB-181 → VMB-185 Call

Chân đế từ VMB-181 → VMB-185

HD Việt Nam JSC chuyên cung cấp: Chân đế từ VMF-112, Chân đế từ VMF-113, Chân đế từ VH-70,Chân đế từ VMB-70, Chân đế từ VMB-106, Chân đế từ VMB-106H, Chân đế từ VMB-180, Chân đế từ VMB-01, Chân đế từ VMB-02, Chân đế từ VMB-03, Chân đế từ VMB-181, Chân đế từ VMB-185, Chân đế từ gắn đồng hồ so, Chân đế từ Đài Loan, Chân đế từ Trung Quốc.,

Hotline: 0819004080
Chân đế từ VMB-B → VMB-03 Call

Chân đế từ VMB-B → VMB-03

HD Việt Nam JSC chuyên cung cấp: Chân đế từ VMF-112, Chân đế từ VMF-113, Chân đế từ VH-70,Chân đế từ VMB-70, Chân đế từ VMB-106, Chân đế từ VMB-106H, Chân đế từ VMB-180, Chân đế từ VMB-01, Chân đế từ VMB-02, Chân đế từ VMB-03, Chân đế từ VMB-181, Chân đế từ VMB-185, Chân đế từ gắn đồng hồ so, Chân đế từ Đài Loan, Chân đế từ Trung Quốc.,

Hotline: 0819004080
Chân đế từ VH-70 Call

Chân đế từ VH-70

HD Việt Nam JSC chuyên cung cấp: Chân đế từ VMF-112, Chân đế từ VMF-113, Chân đế từ VH-70,Chân đế từ VMB-70, Chân đế từ VMB-106, Chân đế từ VMB-106H, Chân đế từ VMB-180, Chân đế từ VMB-01, Chân đế từ VMB-02, Chân đế từ VMB-03, Chân đế từ VMB-181, Chân đế từ VMB-185, Chân đế từ gắn đồng hồ so, Chân đế từ Đài Loan, Chân đế từ Trung Quốc.,

Hotline: 0819004080
Chân đế từ VMF-112 → VMF-113 Call

Chân đế từ VMF-112 → VMF-113

HD Việt Nam JSC chuyên cung cấp: Chân đế từ VMF-112, Chân đế từ VMF-113, Chân đế từ VH-70,Chân đế từ VMB-70, Chân đế từ VMB-106, Chân đế từ VMB-106H, Chân đế từ VMB-180, Chân đế từ VMB-01, Chân đế từ VMB-02, Chân đế từ VMB-03, Chân đế từ VMB-181, Chân đế từ VMB-185, Chân đế từ gắn đồng hồ so, Chân đế từ Đài Loan, Chân đế từ Trung Quốc.,

Hotline: 0819004080
Ê tô khí nén góc cố định chính xác VMC-5P → VMC-8PL Call

Ê tô khí nén góc cố định chính xác VMC-5P → VMC-8PL

HD Việt Nam JSC Chuyên cung cấp: Ê tô khí nén góc cố định chính xác VMC, ê tô khí nén VMC-5P, VMC-6P, ê tô đóng mở bằng khí nén VMC-6PL, ê tô điều khiển bằng khí nén VMC-7P, ê tô khí nén cho máy phay CNC VMC-8P, ê tô kẹp khí nén VMC-8PL, ê tô khí nén Đài Loan, ê tô khí nén Vertex VMC,

Hotline: 0819004080
Chân bàn máp VSD-09N → VSD-13N Call

Chân bàn máp VSD-09N → VSD-13N

HD Việt Nam JSC chuyên phân phối: Bàn máp VS-01, bàn rà chuẩn VS-02, bàn gang VS-03, bàn nguội VS-04, bàn đặt dụng cụ đo VS-05, bàn gang Vertex VS-06, bàn nguội cơ khí VS-07, bàn cast iron VS-08, bàn máp gang VS-08, bàn máp bằng gang VS-10, bàn cast iron phẳng VS-11, bàn máp Đài Loan VS-12, bàn đặt dụng cụ đo VS-13, Chân bàn máp VSD-09N,Chân bàn máp VSD-10N,Chân bàn máp VSD-11N,Chân bàn máp VSD-12N,Chân bàn máp VSD-13N

Hotline: 0819004080
Bàn máp gang VS-04 → VS-13 Call

Bàn máp gang VS-04 → VS-13

HD Việt Nam JSC chuyên cung cấp: Bàn máp bằng gang VS-01, VS-02, VS-03, VS-04, VS-05, VS-06, VS-07, VS-08, VS-09, VS-10, VS-11, VS-12, VS-13,Bàn máp bằng gang Vertex, bàn máp gang 600*900*150mm, bàn rà chuẩn bằng gang Vertex, bàn máp bằng thép Vertex, bàn máp gang Vertex, bàn máp Vertex, bàn gang VS Vertex, bàn gang VS-04, bàn máp gang VS-06, bàn thép VS-09, VS-11, bàn phẳng Vertex bằng gang, bàn đặt thước đo cao, bàn phẳng chuẩn, bàn rà cơ khí, bàn cho phòng QC,Chân đế bàn máp bằng gang: VSD-

Hotline: 0819004080
Đầu côn lắp bầu khoan MT3,4,5 Call

Đầu côn lắp bầu khoan MT3,4,5

Chuyên cung cấp: Côn chuyển tiếp máy khoan VJ-121, côn lắp bầu khoan VJ, côn lắp bầu khoan R8 sang JT1, côn lắp bầu khoan R8 sang JT2, côn chuyển tiếp lắp đầu kẹp mũi khoan R8 sang JT6, côn chuyển MT2 sang JT6, côn chuyển MT3 sang JT6, côn chuyển MT4 sang JT3, MT5 sang JT6, trục chuyển đổi đầu khoan MT3 sang B16, côn chuyển tiếp MT3 sang JT3, côn chuyển đôi MT3 sang JT4, VJ-135 Vertex côn chuyển tiếp, côn lắp bầu khoan Vertex VJ-130

Hotline: 0819004080
Áo côn nối dài MT Call

Áo côn nối dài MT

Chuyên cung cấp: Áo côn máy khoan, áo côn morse, đuôi côn và áo côn, Áo côn MT1xMT3, áo côn MT1xMT2, áo côn MT1xMT4, áo côn MT1xMT5, áo côn MT2xMT3, áo côn MT2xMT4, áo côn MT2xMT5, áo côn MT3xMT4, áo côn MT3xMT5, áo côn MT3xMT6, áo côn MT4xMT5, áo côn máy khoan MT4xMT6, áo côn MT5xMT6, áo côn kéo dài, áo côn Morse Vertex VQ-100, áo côn Vertex VQ-101, áo côn chuyển tiếp VQ-105 MT3xMT4

Hotline: 0819004080
Áo côn MT Call

Áo côn MT

Chuyên cung cấp: Áo côn máy khoan, áo côn morse, đuôi côn và áo côn, Áo côn MT1xMT3, áo côn MT1xMT2, áo côn MT1xMT4, áo côn MT1xMT5, áo côn MT2xMT3, áo côn MT2xMT4, áo côn MT2xMT5, áo côn MT3xMT4, áo côn MT3xMT5, áo côn MT3xMT6, áo côn MT4xMT5, áo côn máy khoan MT4xMT6, áo côn MT5xMT6, áo côn kéo dài, áo côn Morse Vertex VQ-100, áo côn Vertex VQ-101, áo côn chuyển tiếp VQ-105 MT3xMT4

Hotline: 0819004080
Đầu côn lắp bầu khoan R8 Call

Đầu côn lắp bầu khoan R8

Chuyên cung cấp: Chuôi côn đầu kẹp mũi khoan mã VJ,Côn chuyển tiếp máy khoan VJ-121, côn lắp bầu khoan VJ, côn lắp bầu khoan R8 sang JT1, côn lắp bầu khoan R8 sang JT2, côn chuyển tiếp lắp đầu kẹp mũi khoan R8 sang JT6, côn chuyển MT2 sang JT6, côn chuyển MT3 sang JT6, côn chuyển MT4 sang JT3, MT5 sang JT6, trục chuyển đổi đầu khoan MT3 sang B16, côn chuyển tiếp MT3 sang JT3, côn chuyển đôi MT3 sang JT4, VJ-135 Vertex côn chuyển tiếp, côn lắp bầu khoan Vertex VJ-130

Hotline: 0819004080
Bộ đầu kẹp SK collet thẳng kiểu C Call

Bộ đầu kẹp SK collet thẳng kiểu C

Chuyên cung cấp: Bộ đầu kẹp kiểu côn NT, BT, SK collet thẳng dạng C mã VB-444I, VB-444, VB-454I, VB-454, VB-344A, VB-344B, VB-354A, VB-354B, VB-554, VB-554I, VB-564A, VB-564B, VB-565, VB-566, VB-567, VB-568, VB-569A, VB-569B, VB-570A, VB-570B, VB-571, VB-572, VB-573, VB-574, VB-575, VB-576, VB-577, VB-578 được nhập từ hãng Vertex về Việt Nam

Hotline: 0819004080
Bộ đầu kẹp BT collet thẳng kiểu C Call

Bộ đầu kẹp BT collet thẳng kiểu C

Chuyên cung cấp: Bộ đầu kẹp kiểu côn NT, BT, SK collet thẳng dạng C mã VB-444I, VB-444, VB-454I, VB-454, VB-344A, VB-344B, VB-354A, VB-354B, VB-554, VB-554I, VB-564A, VB-564B, VB-565, VB-566, VB-567, VB-568, VB-569A, VB-569B, VB-570A, VB-570B, VB-571, VB-572, VB-573, VB-574, VB-575, VB-576, VB-577, VB-578 được nhập từ hãng Vertex về Việt Nam

Hotline: 0819004080
Bộ đầu kẹp NT collet thẳng kiểu C Call

Bộ đầu kẹp NT collet thẳng kiểu C

Chuyên cung cấp: Bộ đầu kẹp kiểu côn NT, BT, SK collet thẳng dạng C mã VB-444I, VB-444, VB-454I, VB-454, VB-344A, VB-344B, VB-354A, VB-354B, VB-554, VB-554I, VB-564A, VB-564B, VB-565, VB-566, VB-567, VB-568, VB-569A, VB-569B, VB-570A, VB-570B, VB-571, VB-572, VB-573, VB-574, VB-575, VB-576, VB-577, VB-578 được nhập từ hãng Vertex về Việt Nam

Hotline: 0819004080
Bộ đầu kẹp NT collet OZ-32 Call

Bộ đầu kẹp NT collet OZ-32

Chuyên cung cấp: Bộ đầu kẹp BT collet OZ-32, Bộ đầu kẹp NT collet OZ-32, Đầu kẹp dao phay kiểu BT collet OZ-32 mã VB-226, VB-227, VB-228, VB-243, VB-244, VB-253, VB-254, VB-256, VB-257, VB-258, VB-259

Hotline: 0819004080
Bộ đầu kẹp BT collet OZ-32 Call

Bộ đầu kẹp BT collet OZ-32

Chuyên cung cấp: Bộ đầu kẹp BT collet OZ-32, Bộ đầu kẹp NT collet OZ-32, Đầu kẹp dao phay kiểu BT collet OZ-32 mã VB-226, VB-227, VB-228, VB-243, VB-244, VB-253, VB-254, VB-256, VB-257, VB-258, VB-259

Hotline: 0819004080
Bộ đầu kẹp R8 collet OZ-25 Call

Bộ đầu kẹp R8 collet OZ-25

Chuyên cung cấp: Bộ đầu kẹp MT collet OZ-25, Bộ đầu kẹp BT collet OZ-25, Bộ đầu kẹp NT collet OZ-25, Bộ đầu kẹp R8 collet OZ-25,Bầu kẹp dao phay BT40, BT50 collet OZ-25 mã VB-BT40, VB-BT50, VB-241, VB-242, VB-251, VB-252, VB-231, VB-232, VB-233, VB-234

Hotline: 0819004080
Bộ đầu kẹp NT collet OZ-25 Call

Bộ đầu kẹp NT collet OZ-25

Chuyên cung cấp: Bộ đầu kẹp MT collet OZ-25, Bộ đầu kẹp BT collet OZ-25, Bộ đầu kẹp NT collet OZ-25, Bộ đầu kẹp R8 collet OZ-25,Bầu kẹp dao phay BT40, BT50 collet OZ-25 mã VB-BT40, VB-BT50, VB-241, VB-242, VB-251, VB-252, VB-231, VB-232, VB-233, VB-234

Hotline: 0819004080
Bộ đầu kẹp BT collet OZ-25 Call

Bộ đầu kẹp BT collet OZ-25

Chuyên cung cấp: Bộ đầu kẹp MT collet OZ-25, Bộ đầu kẹp BT collet OZ-25, Bộ đầu kẹp NT collet OZ-25, Bộ đầu kẹp R8 collet OZ-25,Bầu kẹp dao phay BT40, BT50 collet OZ-25 mã VB-BT40, VB-BT50, VB-241, VB-242, VB-251, VB-252, VB-231, VB-232, VB-233, VB-234

Hotline: 0819004080
Bộ đầu kẹp MT collet OZ-25 Call

Bộ đầu kẹp MT collet OZ-25

Chuyên cung cấp: Bộ đầu kẹp MT collet OZ-25, Bộ đầu kẹp BT collet OZ-25, Bộ đầu kẹp NT collet OZ-25, Bộ đầu kẹp R8 collet OZ-25,Bầu kẹp dao phay BT40, BT50 collet OZ-25 mã VB-BT40, VB-BT50, VB-241, VB-242, VB-251, VB-252, VB-231, VB-232, VB-233, VB-234

Hotline: 0819004080
Bộ đầu kẹp CAT50 collet ER Call

Bộ đầu kẹp CAT50 collet ER

Chuyên cung cấp: Đầu kẹp kiểu CAT collet ER mã V-870, V-871, V-872, V-873, V-874, V-875, V-876, V-877, V-878, V-879, V-880, V-881, V-882, V-883, V-884, V-885, V-886, V-887, V-888, V-889, V-890,

Hotline: 0819004080
Bộ đầu kẹp CAT40 collet ER Call

Bộ đầu kẹp CAT40 collet ER

Chuyên cung cấp: Đầu kẹp kiểu CAT collet ER mã V-870, V-871, V-872, V-873, V-874, V-875, V-876, V-877, V-878, V-879, V-880, V-881, V-882, V-883, V-884, V-885, V-886, V-887, V-888, V-889, V-890,

Hotline: 0819004080
Bộ đầu kẹp BT50 collet ER Call

Bộ đầu kẹp BT50 collet ER

Chuyên cung cấp: Chuôi dao phay BT kẹp collet ER, chuôi côn BT30 kẹp collet ER32, chuôi côn BT40 collet ER32 V-703A, chuôi phay BT40 collet ER40, đầu phay BT50 kẹp collet ER32, đầu phay BT50 kẹp collet ER40, chuôi côn BT50 collet ER50, chuôi dao Vertex BT30 collet ER11, collet BT30 cho chuôi ER20, chuôi máy phay BT40 collet ER16, dao côn BT40 senga ER50, dao chuôi côn Morse BT40 kẹp senga ER25, côn BT40 kẹp collet ER20M, chuôi dao V-700 Vertex, đầu phay Vertex V-704

Hotline: 0819004080
Bộ đầu kẹp BT40 collet ER Call

Bộ đầu kẹp BT40 collet ER

Chuyên cung cấp: Chuôi dao phay BT kẹp collet ER, chuôi côn BT30 kẹp collet ER32, chuôi côn BT40 collet ER32 V-703A, chuôi phay BT40 collet ER40, đầu phay BT50 kẹp collet ER32, đầu phay BT50 kẹp collet ER40, chuôi côn BT50 collet ER50, chuôi dao Vertex BT30 collet ER11, collet BT30 cho chuôi ER20, chuôi máy phay BT40 collet ER16, dao côn BT40 senga ER50, dao chuôi côn Morse BT40 kẹp senga ER25, côn BT40 kẹp collet ER20M, chuôi dao V-700 Vertex, đầu phay Vertex V-704

Hotline: 0819004080
Bộ đầu kẹp BT30 collet ER Call

Bộ đầu kẹp BT30 collet ER

Chuyên cung cấp: Chuôi dao phay BT kẹp collet ER, chuôi côn BT30 kẹp collet ER32, chuôi côn BT40 collet ER32 V-703A, chuôi phay BT40 collet ER40, đầu phay BT50 kẹp collet ER32, đầu phay BT50 kẹp collet ER40, chuôi côn BT50 collet ER50, chuôi dao Vertex BT30 collet ER11, collet BT30 cho chuôi ER20, chuôi máy phay BT40 collet ER16, dao côn BT40 senga ER50, dao chuôi côn Morse BT40 kẹp senga ER25, côn BT40 kẹp collet ER20M, chuôi dao V-700 Vertex, đầu phay Vertex V-704

Hotline: 0819004080

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Hotline

Hotline - 0819004080

Kinh doanh 1

Kinh doanh 1 - 0912.454.353

Kinh doanh 2

Kinh doanh 2 - 0921.380.666

Kinh doanh 3

Kinh doanh 3 - 0984.205.795

Kỹ thuật

Kỹ thuật - 0899.488.399

Email

Email - sales@hdtools.vn

Zalo

Zalo - 08.1900 4080

Fanpage Facebook

CHỨNG NHẬN ĐẠI LÝ

KẾT NÓI YOUTUBE

Sản phẩm mới

Sản phẩm hot

Danh mục bán chạy

Thống kê

  • Đang online 28
  • Hôm nay 392
  • Hôm qua 860
  • Trong tuần 5,202
  • Trong tháng 8,168
  • Tổng cộng 755,256

Đối tác khách hàng

Top