Màn hình hiển thị số

mỗi trang
Màn hình hiển thị số 3 trục Carmar SW4000-3 Dùng cho máy EDM Call

Màn hình hiển thị số 3 trục Carmar SW4000-3 Dùng cho máy EDM

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ HD VIỆT NAM tự hào là đại diện chính thức của hãng Carmar - Đài Loan tại Việt Nam chuyên cung cấp: Thước quang cho máy tiện, thước quang cho máy phay, thước quang cho máy mài, thước quang cho máy doa, thước quang cho máy đo CMM,thước quang cho máy cắt dây, thước hiển thị số 2 trục, thước hiển thị số 3 trục, màn hình thước quang, màn hình 2 trục,màn hình 3 trục, thước quang carmar, thước quang độ phân giải 5/1000mm, thước quang độ phân giải 1/1000mm,

Hotline: 0819004080
Màn hình hiển thị số 3 trục Carmar SW4000-3 Dùng cho máy đo Call

Màn hình hiển thị số 3 trục Carmar SW4000-3 Dùng cho máy đo

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ HD VIỆT NAM tự hào là đại diện chính thức của hãng Carmar - Đài Loan tại Việt Nam chuyên cung cấp: Thước quang cho máy tiện, thước quang cho máy phay, thước quang cho máy mài, thước quang cho máy doa, thước quang cho máy đo CMM,thước quang cho máy cắt dây, thước hiển thị số 2 trục, thước hiển thị số 3 trục, màn hình thước quang, màn hình 2 trục,màn hình 3 trục, thước quang carmar, thước quang độ phân giải 5/1000mm, thước quang độ phân giải 1/1000mm,

Hotline: 0819004080
Màn hình hiển thị số 2 trục Carmar SW4000-2 Call

Màn hình hiển thị số 2 trục Carmar SW4000-2

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ HD VIỆT NAM tự hào là đại diện chính thức của hãng Carmar - Đài Loan tại Việt Nam chuyên cung cấp: Thước quang cho máy tiện, thước quang cho máy phay, thước quang cho máy mài, thước quang cho máy doa, thước quang cho máy đo CMM,thước quang cho máy cắt dây, thước hiển thị số 2 trục, thước hiển thị số 3 trục, màn hình thước quang, màn hình 2 trục,màn hình 3 trục, thước quang carmar, thước quang độ phân giải 5/1000mm, thước quang độ phân giải 1/1000mm,

Hotline: 0819004080
Màn hình hiển thị số 3 trục Carmar 3M Call

Màn hình hiển thị số 3 trục Carmar 3M

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ HD VIỆT NAM tự hào là đại diện chính thức của hãng Carmar - Đài Loan tại Việt Nam chuyên cung cấp: Thước quang cho máy tiện, thước quang cho máy phay, thước quang cho máy mài, thước quang cho máy doa, thước quang cho máy đo CMM,thước quang cho máy cắt dây, thước hiển thị số 2 trục, thước hiển thị số 3 trục, màn hình thước quang, màn hình 2 trục,màn hình 3 trục, thước quang carmar, thước quang độ phân giải 5/1000mm, thước quang độ phân giải 1/1000mm,

Hotline: 0819004080
Màn hình hiển thị số 3 trục Carmar SW3000-3 Call

Màn hình hiển thị số 3 trục Carmar SW3000-3

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ HD VIỆT NAM tự hào là đại diện chính thức của hãng Carmar - Đài Loan tại Việt Nam chuyên cung cấp: Thước quang cho máy tiện, thước quang cho máy phay, thước quang cho máy mài, thước quang cho máy doa, thước quang cho máy đo CMM,thước quang cho máy cắt dây, thước hiển thị số 2 trục, thước hiển thị số 3 trục, màn hình thước quang, màn hình 2 trục,màn hình 3 trục, thước quang carmar, thước quang độ phân giải 5/1000mm, thước quang độ phân giải 1/1000mm,

Hotline: 0819004080
Màn hình hiển thị số 2 trục Carmar SW3000-2 Call

Màn hình hiển thị số 2 trục Carmar SW3000-2

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ HD VIỆT NAM tự hào là đại diện chính thức của hãng Carmar - Đài Loan tại Việt Nam chuyên cung cấp: Thước quang cho máy tiện, thước quang cho máy phay, thước quang cho máy mài, thước quang cho máy doa, thước quang cho máy đo CMM,thước quang cho máy cắt dây, thước hiển thị số 2 trục, thước hiển thị số 3 trục, màn hình thước quang, màn hình 2 trục,màn hình 3 trục, thước quang carmar, thước quang độ phân giải 5/1000mm, thước quang độ phân giải 1/1000mm,

Hotline: 0819004080
Màn hình hiển thị số 1 trục Carmar 1M Call

Màn hình hiển thị số 1 trục Carmar 1M

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ HD VIỆT NAM tự hào là đại diện chính thức của hãng Carmar - Đài Loan tại Việt Nam chuyên cung cấp: Thước quang cho máy tiện, thước quang cho máy phay, thước quang cho máy mài, thước quang cho máy doa, thước quang cho máy đo CMM,thước quang cho máy cắt dây, thước hiển thị số 2 trục, thước hiển thị số 3 trục, màn hình thước quang, màn hình 2 trục,màn hình 3 trục, thước quang carmar, thước quang độ phân giải 5/1000mm, thước quang độ phân giải 1/1000mm,

Hotline: 0819004080
Màn hình hiển thị CARMAR SW4000 Đài Loan Call

Màn hình hiển thị CARMAR SW4000 Đài Loan

Màn hình hiển thị số CARMAR SW4000 Đài Loan giúp tăng cường độ chính xác khi gia công, rút ngắn thời gian gia công sản phẩm

Hotline: 0819004080
Màn hình hiển thị 3 trục CARMAR Đài Loan cho máy phay Call

Màn hình hiển thị 3 trục CARMAR Đài Loan cho máy phay

Màn hình hiển thị 3 trục CARMAR Đài Loan cho máy phay là sản phẩm không thể thiếu dành cho máy phay, máy tiện, máy doa, máy cắt dây, máy chấn tôn.

Hotline: 0819004080
Màn hình hiển thị EASSON ES-8A Call

Màn hình hiển thị EASSON ES-8A

Màn hình hiển thị EASSON ES-8A là sản phẩm không thể thiếu dành cho máy phay, máy tiện, máy doa, máy cắt dây, máy chấn tôn... Màn hình hiển thị EASSON ES-8A giúp tăng cường độ chính xác khi gia công, rút ngắn thời gian gia công sản phẩm

Hotline: 0819004080
Màn hình hiển thị EASSON ES-10 Call

Màn hình hiển thị EASSON ES-10

Màn hình hiển thị EASSON ES-10 là sản phẩm không thể thiếu dành cho máy phay, máy tiện, máy doa, máy cắt dây, máy chấn tôn... Màn hình hiển thị EASSON ES-10 giúp tăng cường độ chính xác khi gia công, rút ngắn thời gian gia công sản phẩm

Hotline: 0819004080
Màn hình hiển thị EASSON ES-12 Call

Màn hình hiển thị EASSON ES-12

Màn hình hiển thị EASSON ES-12 là sản phẩm không thể thiếu dành cho máy phay, máy tiện, máy doa, máy cắt dây, máy chấn tôn..

Hotline: 0819004080
Màn hình hiển thị JENIX DSC801 DSC802 DSC803 DSC804 Call

Màn hình hiển thị JENIX DSC801 DSC802 DSC803 DSC804

Màn hình hiển thị JENIX DSC801 DSC802 DSC803 DSC804 Hàn Quốc được sử dụng cho thiết bị cần độ chính xác của 3 trục, tăng khả năng gia công chính xác cho máy móc đã cũ, độ chính xác của vít me không còn cao.

Hotline: 0819004080
Màn hiển thị 1 trục máy mài SINO SDS3 Call

Màn hiển thị 1 trục máy mài SINO SDS3

Màn hiển thị 1 trục SINO SDS3 là màn hình hiển thị dành riêng cho máy sử dụng 1 thanh thước quang nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của người chỉ cần sự chính xác gia công của 1 trục trên máy. Khi sử dụng màn hiển thì 1 trục SINO SDS3 khách hàng sẽ bớt được 1 phần chi phí khi đầu tư màn hiển thị 2 trục hay 3 trục.

Hotline: 0819004080
Màn hình thước quang 2 trục Sinpo DROII-2M cho máy phay Call

Màn hình thước quang 2 trục Sinpo DROII-2M cho máy phay

Màn hình thước quang 2 trục Sinpo DROII-2M cho máy phay cho máy phay được sử dụng cho thiết bị cần độ chính xác của 2 trục, tăng khả năng gia công chính xác cho máy móc đã cũ, độ chính xác của vít me không còn cao.

Hotline: 0819004080
Màn hình hiển thị thước quang 2 trục SOHO-2 Call

Màn hình hiển thị thước quang 2 trục SOHO-2

Màn hình hiển thị thước quang 2 trục SOHO-2 cho máy tiện được sử dụng chủ yếu cho các máy: Máy tiện, máy phay, máy mài, máy chấn tôn, máy cắt dây, máy doa...

Hotline: 0819004080
Màn hình hiển thị thước quang 3 trục SOHO-3 Call

Màn hình hiển thị thước quang 3 trục SOHO-3

Màn hình hiển thị 3 trục SOHO-3 cho máy phay được thiết kế gọn nhẹ, có khả năng chống nước, chống bụi cao theo tiêu chuẩn Châu Âu.

Hotline: 0819004080
Màn hình thước quang 2 trục WE200-2 Call

Màn hình thước quang 2 trục WE200-2

Màn hình thước quang 2 trục WE200-2 cho máy tiện được sử dụng cho thiết bị cần độ chính xác của 2 trục, tăng khả năng gia công chính xác cho máy móc đã cũ, độ chính xác của vít me không còn cao.

Hotline: 0819004080
Màn hình hiển thị thước quang 2 trục WE6800-2 Call

Màn hình hiển thị thước quang 2 trục WE6800-2

Màn hình hiển thị thước quang 2 trục WE6800-2 cho máy phay được sử dụng cho thiết bị cần độ chính xác của 3 trục, tăng khả năng gia công chính xác cho máy móc đã cũ, độ chính xác của vít me không còn cao.

Hotline: 0819004080
Màn hình thước quang 3 trục WE6800-3 Call

Màn hình thước quang 3 trục WE6800-3

Màn hình hiển thị 3 trục WE6800-3 cho máy phay được thiết kế gọn nhẹ, có khả năng chống nước, chống bụi cao theo tiêu chuẩn Châu Âu

Hotline: 0819004080
Màn hình hiển thị TOP 10 Call

Màn hình hiển thị TOP 10

Màn hình hiển thị TOP 10 được thiết kế gọn nhẹ, có khả năng chống nước, chống bụi cao theo tiêu chuẩn Châu Âu

Hotline: 0819004080
Màn hình hiển thị NEWALL DP-500 Call

Màn hình hiển thị NEWALL DP-500

Màn hình hiển thị NEWALL DP-500 được sử dụng chủ yếu cho các máy: Máy tiện, máy phay, máy mài, máy chấn tôn, máy cắt dây, máy doa... Màn hình hiển thị NEWALL DP-500 giá cả cạnh tranh, chất lượng cao.

Hotline: 0819004080
Màn hình hiển thị thước quang NEWALL DP-1200 Call

Màn hình hiển thị thước quang NEWALL DP-1200

Màn hình hiển thị thước quang NEWALL DP-1200 được sử dụng cho thiết bị cần độ chính xác của 3 trục, tăng khả năng gia công chính xác cho máy móc đã cũ, độ chính xác của vít me không còn cao

Hotline: 0819004080
Màn hình thước quang SONY LH Call

Màn hình thước quang SONY LH

Màn hình thước quang SONY LH70, LH71, LH 72 được thiết kế gọn nhẹ, có khả năng chống nước, chống bụi cao theo tiêu chuẩn Châu Âu

Hotline: 0819004080
Màn hình hiển thị MITUTOYO KA-200 Call

Màn hình hiển thị MITUTOYO KA-200

Màn hình hiển thị MITUTOYO KA-200 được thiết kế gọn nhẹ, có khả năng chống nước, chống bụi cao theo tiêu chuẩn Châu Âu.

Hotline: 0819004080
Màn Hình Hiển Thị Thước Quang 3 Trục DRO Ditron D60-3V Call

Màn Hình Hiển Thị Thước Quang 3 Trục DRO Ditron D60-3V

Liên hệ mua hàng Hotline : MR.ĐỊNH 0912 454 353 Email: dinh.th@hdvietnamjsc.com.vn

Hotline: 0819004080
Màn Hình Hiển Thị Thước Quang 2 Trục DRO Ditron D60-2V Call

Màn Hình Hiển Thị Thước Quang 2 Trục DRO Ditron D60-2V

Liên hệ mua hàng Hotline : MR.ĐỊNH 0912 454 353 Email: dinh.th@hdvietnamjsc.com.vn

Hotline: 0819004080
Màn hình hiển thị DRO 3E cho máy cắt dây EDM Call

Màn hình hiển thị DRO 3E cho máy cắt dây EDM

Liên hệ mua hàng Hotline : MR.ĐỊNH 0912 454 353 Email: dinh.th@hdvietnamjsc.com.vn

Hotline: 0819004080
Màn Hình Hiển Thị Thước Quang 3 Trục Sinpo DROII-3M – Cho Máy Phay Call

Màn Hình Hiển Thị Thước Quang 3 Trục Sinpo DROII-3M – Cho Máy Phay

Liên hệ mua hàng Hotline : MR.ĐỊNH 0912 454 353 Email: dinh.th@hdvietnamjsc.com.vn

Hotline: 0819004080
Màn Hình Hiển Thị Thước Quang 1 Trục Sinpo DROII-1G – Cho Máy Mài Call

Màn Hình Hiển Thị Thước Quang 1 Trục Sinpo DROII-1G – Cho Máy Mài

Liên hệ mua hàng Hotline : MR.ĐỊNH 0912 454 353 Email: dinh.th@hdvietnamjsc.com.vn

Hotline: 0819004080
Màn Hình Hiển Thị Thước Quang 2 Trục Sinpo DROII-2M- Cho Máy Phay Call

Màn Hình Hiển Thị Thước Quang 2 Trục Sinpo DROII-2M- Cho Máy Phay

Liên hệ mua hàng Hotline : MR.ĐỊNH 0912 454 353 Email: dinh.th@hdvietnamjsc.com.vn

Hotline: 0819004080
Màn hình hiển thị 2 trục Sinpo DROII-2L cho máy tiện Call

Màn hình hiển thị 2 trục Sinpo DROII-2L cho máy tiện

Liên hệ mua hàng Hotline : MR.ĐỊNH 0912 454 353 Email: dinh.th@hdvietnamjsc.com.vn

Hotline: 0819004080
Màn hình hiển thị CARMAR Đài Loan Call

Màn hình hiển thị CARMAR Đài Loan

Liên hệ mua hàng Hotline : MR.ĐỊNH 0912 454 353 Email: dinh.th@hdvietnamjsc.com.vn

Hotline: 0819004080
Màn hình hiển thị 3 trục Sterling SDS6-2V Đài Loan Call

Màn hình hiển thị 3 trục Sterling SDS6-2V Đài Loan

Liên hệ mua hàng Hotline : MR.ĐỊNH 0912 454 353 Email: dinh.th@hdvietnamjsc.com.vn

Hotline: 0819004080
Màn hình hiển thị 2 trục Sterling SDS6-2V Đài Loan Call

Màn hình hiển thị 2 trục Sterling SDS6-2V Đài Loan

Liên hệ mua hàng Hotline : MR.ĐỊNH 0912 454 353 Email: dinh.th@hdvietnamjsc.com.vn

Hotline: 0819004080

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Hotline

Hotline - 0819004080

Kinh doanh 1

Kinh doanh 1 - 0912.454.353

Kinh doanh 2

Kinh doanh 2 - 0921.380.666

Kinh doanh 3

Kinh doanh 3 - 0984.205.795

Kỹ thuật

Kỹ thuật - 0899.488.399

Email

Email - sales@hdtools.vn

Zalo

Zalo - 08.1900 4080

Fanpage Facebook

CHỨNG NHẬN ĐẠI LÝ

KẾT NÓI YOUTUBE

Sản phẩm mới

Sản phẩm hot

Danh mục bán chạy

Thống kê

  • Đang online 26
  • Hôm nay 352
  • Hôm qua 860
  • Trong tuần 5,162
  • Trong tháng 8,128
  • Tổng cộng 755,216

Đối tác khách hàng

Top