Ê tô

mỗi trang
Ê tô thủy lực Autowell HPT-40, 60 Call

Ê tô thủy lực Autowell HPT-40, 60

Công ty TNHH Công nghệ thiết bị HD Việt Nam chuyên cung cấp: ê tô bàn nguội,ê tô máy khoan,ê tô máy khoan độ mở lớn,êtô máy phay kiểu b,ê tô kẹp nhanh,ê tô kẹp nhanh xoay ngang,ê tô máy góc cố định độ mở lớn,ê tô máy phay loại thuận tiện,êtô khí nén cố định-góc chính xác,ê tô má kẹp siêu cao,ê tô cường lực kết hợp,êtô thủy lực nc,êtô cường lực mc chính xác,êtô thủy lực cường lực chính xác,ê tô thủy lực loại cường lực,êtô cường lực vqc,ê tô thủy lực cường lực,ê tô cường lực mc,

Hotline: 08.19004080
Ê tô thủy lực Autowell HP-40, 50, 60, 80 Call

Ê tô thủy lực Autowell HP-40, 50, 60, 80

Công ty TNHH Công nghệ thiết bị HD Việt Nam chuyên cung cấp: ê tô bàn nguội,ê tô máy khoan,ê tô máy khoan độ mở lớn,êtô máy phay kiểu b,ê tô kẹp nhanh,ê tô kẹp nhanh xoay ngang,ê tô máy góc cố định độ mở lớn,ê tô máy phay loại thuận tiện,êtô khí nén cố định-góc chính xác,ê tô má kẹp siêu cao,ê tô cường lực kết hợp,êtô thủy lực nc,êtô cường lực mc chính xác,êtô thủy lực cường lực chính xác,ê tô thủy lực loại cường lực,êtô cường lực vqc,ê tô thủy lực cường lực,ê tô cường lực mc,

Hotline: 08.19004080
Ê tô thủy lực Autowell MP-50, 60, 80 Call

Ê tô thủy lực Autowell MP-50, 60, 80

Công ty TNHH Công nghệ thiết bị HD Việt Nam chuyên cung cấp: ê tô bàn nguội,ê tô máy khoan,ê tô máy khoan độ mở lớn,êtô máy phay kiểu b,ê tô kẹp nhanh,ê tô kẹp nhanh xoay ngang,ê tô máy góc cố định độ mở lớn,ê tô máy phay loại thuận tiện,êtô khí nén cố định-góc chính xác,ê tô má kẹp siêu cao,ê tô cường lực kết hợp,êtô thủy lực nc,êtô cường lực mc chính xác,êtô thủy lực cường lực chính xác,ê tô thủy lực loại cường lực,êtô cường lực vqc,ê tô thủy lực cường lực,ê tô cường lực mc,

Hotline: 08.19004080
Ê tô thủy lực Autowell AMP Call

Ê tô thủy lực Autowell AMP

Công ty TNHH Công nghệ thiết bị HD Việt Nam chuyên cung cấp: ê tô bàn nguội,ê tô máy khoan,ê tô máy khoan độ mở lớn,êtô máy phay kiểu b,ê tô kẹp nhanh,ê tô kẹp nhanh xoay ngang,ê tô máy góc cố định độ mở lớn,ê tô máy phay loại thuận tiện,êtô khí nén cố định-góc chính xác,ê tô má kẹp siêu cao,ê tô cường lực kết hợp,êtô thủy lực nc,êtô cường lực mc chính xác,êtô thủy lực cường lực chính xác,ê tô thủy lực loại cường lực,êtô cường lực vqc,ê tô thủy lực cường lực,ê tô cường lực mc,

Hotline: 08.19004080
Ê tô Autowell AVC-100, 130, 150, 160, 165, 200 G/HV Call

Ê tô Autowell AVC-100, 130, 150, 160, 165, 200 G/HV

Công ty TNHH Công nghệ thiết bị HD Việt Nam chuyên cung cấp: ê tô bàn nguội,ê tô máy khoan,ê tô máy khoan độ mở lớn,êtô máy phay kiểu b,ê tô kẹp nhanh,ê tô kẹp nhanh xoay ngang,ê tô máy góc cố định độ mở lớn,ê tô máy phay loại thuận tiện,êtô khí nén cố định-góc chính xác,ê tô má kẹp siêu cao,ê tô cường lực kết hợp,êtô thủy lực nc,êtô cường lực mc chính xác,êtô thủy lực cường lực chính xác,ê tô thủy lực loại cường lực,êtô cường lực vqc,ê tô thủy lực cường lực,ê tô cường lực mc,

Hotline: 08.19004080
Ê tô Autowell AVM-100, 130, 150, 160, 165, 200 G/HV Call

Ê tô Autowell AVM-100, 130, 150, 160, 165, 200 G/HV

Công ty TNHH Công nghệ thiết bị HD Việt Nam chuyên cung cấp: ê tô bàn nguội,ê tô máy khoan,ê tô máy khoan độ mở lớn,êtô máy phay kiểu b,ê tô kẹp nhanh,ê tô kẹp nhanh xoay ngang,ê tô máy góc cố định độ mở lớn,ê tô máy phay loại thuận tiện,êtô khí nén cố định-góc chính xác,ê tô má kẹp siêu cao,ê tô cường lực kết hợp,êtô thủy lực nc,êtô cường lực mc chính xác,êtô thủy lực cường lực chính xác,ê tô thủy lực loại cường lực,êtô cường lực vqc,ê tô thủy lực cường lực,ê tô cường lực mc,

Hotline: 08.19004080
Ê tô Autowell AVQ-100, 125, 160, 200 G/HV Call

Ê tô Autowell AVQ-100, 125, 160, 200 G/HV

Công ty TNHH Công nghệ thiết bị HD Việt Nam chuyên cung cấp: ê tô bàn nguội,ê tô máy khoan,ê tô máy khoan độ mở lớn,êtô máy phay kiểu b,ê tô kẹp nhanh,ê tô kẹp nhanh xoay ngang,ê tô máy góc cố định độ mở lớn,ê tô máy phay loại thuận tiện,êtô khí nén cố định-góc chính xác,ê tô má kẹp siêu cao,ê tô cường lực kết hợp,êtô thủy lực nc,êtô cường lực mc chính xác,êtô thủy lực cường lực chính xác,ê tô thủy lực loại cường lực,êtô cường lực vqc,ê tô thủy lực cường lực,ê tô cường lực mc,

Hotline: 08.19004080
Ê tô cường lực Autowell AVX-160 G/HV Call

Ê tô cường lực Autowell AVX-160 G/HV

Công ty TNHH Công nghệ thiết bị HD Việt Nam chuyên cung cấp: ê tô bàn nguội,ê tô máy khoan,ê tô máy khoan độ mở lớn,êtô máy phay kiểu b,ê tô kẹp nhanh,ê tô kẹp nhanh xoay ngang,ê tô máy góc cố định độ mở lớn,ê tô máy phay loại thuận tiện,êtô khí nén cố định-góc chính xác,ê tô má kẹp siêu cao,ê tô cường lực kết hợp,êtô thủy lực nc,êtô cường lực mc chính xác,êtô thủy lực cường lực chính xác,ê tô thủy lực loại cường lực,êtô cường lực vqc,ê tô thủy lực cường lực,ê tô cường lực mc,

Hotline: 08.19004080
Ê tô cường lực Autowell ALQ-160, 200 G/HV Call

Ê tô cường lực Autowell ALQ-160, 200 G/HV

Công ty TNHH Công nghệ thiết bị HD Việt Nam chuyên cung cấp: ê tô bàn nguội,ê tô máy khoan,ê tô máy khoan độ mở lớn,êtô máy phay kiểu b,ê tô kẹp nhanh,ê tô kẹp nhanh xoay ngang,ê tô máy góc cố định độ mở lớn,ê tô máy phay loại thuận tiện,êtô khí nén cố định-góc chính xác,ê tô má kẹp siêu cao,ê tô cường lực kết hợp,êtô thủy lực nc,êtô cường lực mc chính xác,êtô thủy lực cường lực chính xác,ê tô thủy lực loại cường lực,êtô cường lực vqc,ê tô thủy lực cường lực,ê tô cường lực mc,

Hotline: 08.19004080
Ê tô Autowell AVR-125, 160 G/HV Call

Ê tô Autowell AVR-125, 160 G/HV

Công ty TNHH Công nghệ thiết bị HD Việt Nam chuyên cung cấp: Ê tô Autowel, Ê tô Đài Loan, Ê tô cơ khí, Ê tô xoay 2 chiều, Ê tô xoay 3 chiều, Ê tô thủy lực, Ê tô khí nén

Hotline: 08.19004080
Ê tô cường lực Autowell AVK Call

Ê tô cường lực Autowell AVK

Công ty TNHH Công nghệ thiết bị HD Việt Nam chuyên cung cấp: Ê tô Autowel, Ê tô Đài Loan, Ê tô cơ khí, Ê tô xoay 2 chiều, Ê tô xoay 3 chiều, Ê tô thủy lực, Ê tô khí nén

Hotline: 08.19004080
Ê tô thủy lực máy phay VH-4 → VH-12 Call

Ê tô thủy lực máy phay VH-4 → VH-12

Công ty HD Việt Nam chuyên cung cấp: Ê tô thủy lực VH-4 độ mở 175mm, Ê tô thủy lực VH-5 độ mở 210mm,Ê tô thủy lực VH-6 độ mở 300mm,Ê tô thủy lực VH-6L độ mở 355mm,Ê tô thủy lực VH-8 độ mở 300mm, Ê tô thủy lực VH-8L độ mở 400mm,Ê tô thủy lực VH-12 độ mở 375mm.

Hotline: 08.19004080
Ê tô máy xoay 3 chiều Vertex VW-5 Call

Ê tô máy xoay 3 chiều Vertex VW-5

HD Việt Nam JSC chuyên cung cấp: Ê tô máy xoay 3 chiều Vertex VW-3,Ê tô máy xoay 3 chiều Vertex VW-4,Ê tô máy xoay 3 chiều Vertex VW-5,3 way angle milling vise, ê tô 3 chiều VW-3, ê tô 3 chiều Vertex, ê tô nghiêng đế xoay VW-4, ê tô 3 chiều máy phay.

Hotline: 08.19004080
Ê tô máy xoay 3 chiều Vertex VW-4 Call

Ê tô máy xoay 3 chiều Vertex VW-4

HD Việt Nam JSC chuyên cung cấp: Ê tô máy xoay 3 chiều Vertex VW-3,Ê tô máy xoay 3 chiều Vertex VW-4,Ê tô máy xoay 3 chiều Vertex VW-5,3 way angle milling vise, ê tô 3 chiều VW-3, ê tô 3 chiều Vertex, ê tô nghiêng đế xoay VW-4, ê tô 3 chiều máy phay.

Hotline: 08.19004080
Ê tô máy xoay 3 chiều Vertex VW-3 Call

Ê tô máy xoay 3 chiều Vertex VW-3

HD Việt Nam JSC chuyên cung cấp: Ê tô máy xoay 3 chiều Vertex VW-3,Ê tô máy xoay 3 chiều Vertex VW-4,Ê tô máy xoay 3 chiều Vertex VW-5,3 way angle milling vise, ê tô 3 chiều VW-3, ê tô 3 chiều Vertex, ê tô nghiêng đế xoay VW-4, ê tô 3 chiều máy phay.

Hotline: 08.19004080
Ê tô máy xoay 2 chiều Vertex VWT-5 Call

Ê tô máy xoay 2 chiều Vertex VWT-5

HD Việt Nam JSC chuyên phân phối: Ê tô máy phay, ê tô phay góc cố định, ê tô nghiêng, ê tô máy mài, ê tô máy phay, ê tô kẹp thủy lực, ê tô kẹp khí nén, ê tô vạn năng, ê tô cơ khí, ê tô gá kẹp chi tiết, phụ kiện máy phay, phụ kiện máy mài, ê tô Vertex, Ê tô máy xoay 2 chiều Vertex VWT-4B,Ê tô máy xoay 2 chiều Vertex VWT-6A, Ê tô máy xoay 2 chiều Vertex VWT-6B, Ê tô máy xoay 2 chiều Vertex VWT-5,

Hotline: 08.19004080
Ê tô máy xoay 2 chiều Vertex VWT-6A Call

Ê tô máy xoay 2 chiều Vertex VWT-6A

HD Việt Nam JSC chuyên phân phối: Ê tô máy phay, ê tô phay góc cố định, ê tô nghiêng, ê tô máy mài, ê tô máy phay, ê tô kẹp thủy lực, ê tô kẹp khí nén, ê tô vạn năng, ê tô cơ khí, ê tô gá kẹp chi tiết, phụ kiện máy phay, phụ kiện máy mài, ê tô Vertex, Ê tô máy xoay 2 chiều Vertex VWT-4B,Ê tô máy xoay 2 chiều Vertex VWT-6A, Ê tô máy xoay 2 chiều Vertex VWT-6B, Ê tô máy xoay 2 chiều Vertex VWT-5,

Hotline: 08.19004080
Ê tô máy xoay 2 chiều Vertex VWT-6B Call

Ê tô máy xoay 2 chiều Vertex VWT-6B

HD Việt Nam JSC chuyên phân phối: Ê tô máy phay, ê tô phay góc cố định, ê tô nghiêng, ê tô máy mài, ê tô máy phay, ê tô kẹp thủy lực, ê tô kẹp khí nén, ê tô vạn năng, ê tô cơ khí, ê tô gá kẹp chi tiết, phụ kiện máy phay, phụ kiện máy mài, ê tô Vertex, Ê tô máy xoay 2 chiều Vertex VWT-4B,Ê tô máy xoay 2 chiều Vertex VWT-6A, Ê tô máy xoay 2 chiều Vertex VWT-6B, Ê tô máy xoay 2 chiều Vertex VWT-5,

Hotline: 08.19004080
Ê tô máy xoay 2 chiều Vertex VWT-4B Call

Ê tô máy xoay 2 chiều Vertex VWT-4B

HD Việt Nam JSC chuyên phân phối: Ê tô máy phay, ê tô phay góc cố định, ê tô nghiêng, ê tô máy mài, ê tô máy phay, ê tô kẹp thủy lực, ê tô kẹp khí nén, ê tô vạn năng, ê tô cơ khí, ê tô gá kẹp chi tiết, phụ kiện máy phay, phụ kiện máy mài, ê tô Vertex, Ê tô máy xoay 2 chiều Vertex VWT-4B,Ê tô máy xoay 2 chiều Vertex VWT-6A, Ê tô máy xoay 2 chiều Vertex VWT-6B, Ê tô máy xoay 2 chiều Vertex VWT-5,

Hotline: 08.19004080
Ê tô máy phay kiểu B VBV-6 Call

Ê tô máy phay kiểu B VBV-6

HD Việt Nam JSC Chuyên cung cấp: Ê tô máy phay kiểu B, ê tô máy phay, ê tô phay VBV-4, ê máy phay kiểu B model VBV-5, ê tô phay đế xoay VBV-6, Ê tô máy phay kiểu B có khả năng gá kẹp nhanh, chính xác.Ê tô máy phay VERTEX VBV-4, VBV-5, VBV-6 có các rãnh khía để dẫn thu dầu.

Hotline: 08.19004080
Ê tô máy phay kiểu B VBV-5 Call

Ê tô máy phay kiểu B VBV-5

HD Việt Nam JSC Chuyên cung cấp: Ê tô máy phay kiểu B, ê tô máy phay, ê tô phay VBV-4, ê máy phay kiểu B model VBV-5, ê tô phay đế xoay VBV-6, Ê tô máy phay kiểu B có khả năng gá kẹp nhanh, chính xác.Ê tô máy phay VERTEX VBV-4, VBV-5, VBV-6 có các rãnh khía để dẫn thu dầu.

Hotline: 08.19004080
Ê tô máy phay kiểu B VBV-4 Call

Ê tô máy phay kiểu B VBV-4

HD Việt Nam JSC Chuyên cung cấp: Ê tô máy phay kiểu B, ê tô máy phay, ê tô phay VBV-4, ê máy phay kiểu B model VBV-5, ê tô phay đế xoay VBV-6, Ê tô máy phay kiểu B có khả năng gá kẹp nhanh, chính xác.Ê tô máy phay VERTEX VBV-4, VBV-5, VBV-6 có các rãnh khía để dẫn thu dầu.

Hotline: 08.19004080
Ê tô máy bào VSM-20 Call

Ê tô máy bào VSM-20

HD Việt Nam Jsc chuyên cung cấp: ê tô cho máy bào và máy phay VSM-12, ê tô cho máy phay và máy bào VSM-16, ê tô máy bào VSM-20, ê tô cho máy gia công định hình VSM-16, ê tô cho máy bào có đế xoay, ê tô VSM-12, ê tô máy phay VSM-20, ê tô gá kẹp chi tiết gia công trên máy bào cơ khí, ê tô VSM-12 Vertex

Hotline: 08.19004080
Ê tô máy bào VSM-16 Call

Ê tô máy bào VSM-16

HD Việt Nam Jsc chuyên cung cấp: ê tô cho máy bào và máy phay VSM-12, ê tô cho máy phay và máy bào VSM-16, ê tô máy bào VSM-20, ê tô cho máy gia công định hình VSM-16, ê tô cho máy bào có đế xoay, ê tô VSM-12, ê tô máy phay VSM-20, ê tô gá kẹp chi tiết gia công trên máy bào cơ khí, ê tô VSM-12 Vertex

Hotline: 08.19004080
Ê tô máy bào VSM-12 Call

Ê tô máy bào VSM-12

HD Việt Nam Jsc chuyên cung cấp: ê tô cho máy bào và máy phay VSM-12, ê tô cho máy phay và máy bào VSM-16, ê tô máy bào VSM-20, ê tô cho máy gia công định hình VSM-16, ê tô cho máy bào có đế xoay, ê tô VSM-12, ê tô máy phay VSM-20, ê tô gá kẹp chi tiết gia công trên máy bào cơ khí, ê tô VSM-12 Vertex

Hotline: 08.19004080
Ê tô máy phay VK-4 Call

Ê tô máy phay VK-4

Chuyên cung cấp: Ê tô vertex VK-4, ê tô kiểu K VK-5, ê tô đế xoay VK-6, ê tô máy phay VK-8, ê tô đế xoay Đài Loan VK-6, ê tô phay, e to kieu K, e to Vertex VK-4, e to VK-5, e to VK-6, e to VK-8, E to VK-8L

Hotline: 08.19004080
Ê tô máy phay VK-5 Call

Ê tô máy phay VK-5

Chuyên cung cấp: Ê tô vertex VK-4, ê tô kiểu K VK-5, ê tô đế xoay VK-6, ê tô máy phay VK-8, ê tô đế xoay Đài Loan VK-6, ê tô phay, e to kieu K, e to Vertex VK-4, e to VK-5, e to VK-6, e to VK-8, E to VK-8L

Hotline: 08.19004080
Ê tô máy phay VK-6 Call

Ê tô máy phay VK-6

Chuyên cung cấp: Ê tô vertex VK-4, ê tô kiểu K VK-5, ê tô đế xoay VK-6, ê tô máy phay VK-8, ê tô đế xoay Đài Loan VK-6, ê tô phay, e to kieu K, e to Vertex VK-4, e to VK-5, e to VK-6, e to VK-8, E to VK-8L

Hotline: 08.19004080
Ê tô máy phay VK-8 Call

Ê tô máy phay VK-8

Chuyên cung cấp: Ê tô vertex VK-4, ê tô kiểu K VK-5, ê tô đế xoay VK-6, ê tô máy phay VK-8, ê tô đế xoay Đài Loan VK-6, ê tô phay, e to kieu K, e to Vertex VK-4, e to VK-5, e to VK-6, e to VK-8, E to VK-8L

Hotline: 08.19004080
Ê tô bàn nguội BVV-3 → BVV-10 Call

Ê tô bàn nguội BVV-3 → BVV-10

Chuyên cung cấp: ê tô nguội có đế BVV-3, ê tô bàn nguội BVV-5, ê tô nguội bằng thép BVV-6, ê tô nguội không đế BVV-8, ê tô nguội Vertex BVV-10, steel bench vise without base, ê tô nguội bằng thép Đài Loan, ê tô nguội độ mở 100mm, ê tô nguội độ mở 200mm

Hotline: 08.19004080
Ê tô cường lực MC mã  VQC-100HC → VQC-200LHC Call

Ê tô cường lực MC mã VQC-100HC → VQC-200LHC

Ê tô thủy lực loại cường lực mã VQC-100HC, VQC-125HC, VQC-160HC, VQC-160LHC, VQC-200LHC được được nhập khẩu trực tiếp từ Vertex, CO, CQ được cấp bởi phòng thương mại Đài Loan. Ê tô này được dùng nhiều trên các loại máy phay CNC, NC và một số loại máy gia công cơ khí khác. Sản phẩm được phân phối và giao tận nơi trên toàn quốc.

Hotline: 08.19004080
Ê tô cường lực MC mã VQC-100H → VQC-160LH Call

Ê tô cường lực MC mã VQC-100H → VQC-160LH

Ê tô thủy lực cường lực MC mã VQC-100H, VQC-125H, VQC-160H, VQC-160LH, VQC-200LH Hãng Vertex sản xuất, ê tô này được dùng nhiều trên các loại máy phay CNC, NC và một số loại máy gia công cơ khí khác.

Hotline: 08.19004080
Ê tô cường lực MC mã VQC-100 → VQC-200L Call

Ê tô cường lực MC mã VQC-100 → VQC-200L

Ê tô cường lực MC mã VQC-100, VQC-125, VQC-160, VQC-160L, VQC-200L, được được nhập khẩu trực tiếp từ Vertex, CO, CQ được cấp bởi phòng thương mại Đài Loan. Ê tô cường lực này được dùng trên máy phay, máy mài, và một số máy gia công cơ khí khác. Sản phẩm được phân phối và giao tận nơi trên toàn quốc.

Hotline: 08.19004080
Ê tô xoay 3 chiều VW-3, VW-4, VW-5 Call

Ê tô xoay 3 chiều VW-3, VW-4, VW-5

Ê tô xoay 3 chiều mã VW-3, VW-4, VW-5 được nhập khẩu trực tiếp từ Vertex Đài Loan, được sử dụng gia công các chi tiết đòi hỏi độ nghiêng chính xác, mà không mất nhiều nguyên công khi gia công.

Hotline: 08.19004080
Ê tô máy phay 2 chiều VWT-4B, VWT-6B, VWT-6A Call

Ê tô máy phay 2 chiều VWT-4B, VWT-6B, VWT-6A

Ê tô máy phay xoay hai chiều mã VWT-4B, VWT-6B, VWT-6A được nhập khẩu trực tiếp từ Vertex, Đài Loan, ê tô này được sử dụng chỉ yếu trên máy phay, và một số loại máy gia công cơ khí khác

Hotline: 08.19004080
Ê tô độ mở lớn VJ400, VJ500, VJ600 - Vertex Call

Ê tô độ mở lớn VJ400, VJ500, VJ600 - Vertex

Ê tô máy phay siêu mở mã VJ-400, VJ-500, VJ-600 được nhập khẩu trực tiếp từ hãng Vertex, Đài Loan. Loại ê tô này có độ mở vô cùng lớn vì thế nó có thể kẹp chắc chắn phôi cỡ lớn dễ dàng

Hotline: 08.19004080

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Hotline

Hotline - 08.19004080

Kinh doanh 1

Kinh doanh 1 - 0912.454.353

Kinh doanh 2

Kinh doanh 2 - 0921.380.666

Kỹ thuật

Kỹ thuật - 0899.488.399

Email

Email - sales@hdtools.vn

Zalo

Zalo - 08.1900 4080

Fanpage Facebook

CHỨNG NHẬN ĐẠI LÝ

KẾT NÓI YOUTUBE

Sản phẩm mới

Sản phẩm hot

Danh mục bán chạy

Thống kê

  • Đang online 74
  • Hôm nay 181
  • Hôm qua 1,459
  • Trong tuần 3,614
  • Trong tháng 22,535
  • Tổng cộng 690,909

Đối tác khách hàng

Top