Dao phay

mỗi trang
Collet ER tiêu chuẩn ER-50 Call

Collet ER tiêu chuẩn ER-50

Chuyên cung cấp: Collet ER vertex tiêu chuẩn V-08000 ER-8, collet tiêu chuẩn Vertex ER-11, collet ER Đài Loan ER-16, collet gá kẹp chi tiết ER-20, senga gá kẹp chi tiết ER-25, senga kẹp mũi phay ER-32, senga kẹp mũi khoan ER-40, collet lắp trên máy phay ER-50, collet lắp trên máy trung tâm gia công ER-32, collet kẹp dao phay ngón ER-40, collet chuôi dao phay BT ER-50, bộ gá kẹp standard precision type ER-16, phạm vi kẹp collet ER-40 từ 3-26mm, phạm vi kẹp collet ER-11, phạm vi kẹp collet ER-16,

Hotline: 08.19004080
Collet ER tiêu chuẩn ER-40 Call

Collet ER tiêu chuẩn ER-40

Chuyên cung cấp: Collet ER vertex tiêu chuẩn V-08000 ER-8, collet tiêu chuẩn Vertex ER-11, collet ER Đài Loan ER-16, collet gá kẹp chi tiết ER-20, senga gá kẹp chi tiết ER-25, senga kẹp mũi phay ER-32, senga kẹp mũi khoan ER-40, collet lắp trên máy phay ER-50, collet lắp trên máy trung tâm gia công ER-32, collet kẹp dao phay ngón ER-40, collet chuôi dao phay BT ER-50, bộ gá kẹp standard precision type ER-16, phạm vi kẹp collet ER-40 từ 3-26mm, phạm vi kẹp collet ER-11, phạm vi kẹp collet ER-16,

Hotline: 08.19004080
Collet ER tiêu chuẩn ER-32 Call

Collet ER tiêu chuẩn ER-32

Chuyên cung cấp: Collet ER vertex tiêu chuẩn V-08000 ER-8, collet tiêu chuẩn Vertex ER-11, collet ER Đài Loan ER-16, collet gá kẹp chi tiết ER-20, senga gá kẹp chi tiết ER-25, senga kẹp mũi phay ER-32, senga kẹp mũi khoan ER-40, collet lắp trên máy phay ER-50, collet lắp trên máy trung tâm gia công ER-32, collet kẹp dao phay ngón ER-40, collet chuôi dao phay BT ER-50, bộ gá kẹp standard precision type ER-16, phạm vi kẹp collet ER-40 từ 3-26mm, phạm vi kẹp collet ER-11, phạm vi kẹp collet ER-16,

Hotline: 08.19004080
Collet ER tiêu chuẩn ER-20 Call

Collet ER tiêu chuẩn ER-20

Chuyên cung cấp: Collet ER vertex tiêu chuẩn V-08000 ER-8, collet tiêu chuẩn Vertex ER-11, collet ER Đài Loan ER-16, collet gá kẹp chi tiết ER-20, senga gá kẹp chi tiết ER-25, senga kẹp mũi phay ER-32, senga kẹp mũi khoan ER-40, collet lắp trên máy phay ER-50, collet lắp trên máy trung tâm gia công ER-32, collet kẹp dao phay ngón ER-40, collet chuôi dao phay BT ER-50, bộ gá kẹp standard precision type ER-16, phạm vi kẹp collet ER-40 từ 3-26mm, phạm vi kẹp collet ER-11, phạm vi kẹp collet ER-16,

Hotline: 08.19004080
Collet ER tiêu chuẩn ER-16 Call

Collet ER tiêu chuẩn ER-16

Chuyên cung cấp: Collet ER vertex tiêu chuẩn V-08000 ER-8, collet tiêu chuẩn Vertex ER-11, collet ER Đài Loan ER-16, collet gá kẹp chi tiết ER-20, senga gá kẹp chi tiết ER-25, senga kẹp mũi phay ER-32, senga kẹp mũi khoan ER-40, collet lắp trên máy phay ER-50, collet lắp trên máy trung tâm gia công ER-32, collet kẹp dao phay ngón ER-40, collet chuôi dao phay BT ER-50, bộ gá kẹp standard precision type ER-16, phạm vi kẹp collet ER-40 từ 3-26mm, phạm vi kẹp collet ER-11, phạm vi kẹp collet ER-16,

Hotline: 08.19004080
Collet ER tiêu chuẩn ER-25 Call

Collet ER tiêu chuẩn ER-25

Chuyên cung cấp: Collet ER vertex tiêu chuẩn V-08000 ER-8, collet tiêu chuẩn Vertex ER-11, collet ER Đài Loan ER-16, collet gá kẹp chi tiết ER-20, senga gá kẹp chi tiết ER-25, senga kẹp mũi phay ER-32, senga kẹp mũi khoan ER-40, collet lắp trên máy phay ER-50, collet lắp trên máy trung tâm gia công ER-32, collet kẹp dao phay ngón ER-40, collet chuôi dao phay BT ER-50, bộ gá kẹp standard precision type ER-16, phạm vi kẹp collet ER-40 từ 3-26mm, phạm vi kẹp collet ER-11, phạm vi kẹp collet ER-16,

Hotline: 08.19004080
Collet ER tiêu chuẩn ER-11 Call

Collet ER tiêu chuẩn ER-11

Chuyên cung cấp: Collet ER vertex tiêu chuẩn V-08000 ER-8, collet tiêu chuẩn Vertex ER-11, collet ER Đài Loan ER-16, collet gá kẹp chi tiết ER-20, senga gá kẹp chi tiết ER-25, senga kẹp mũi phay ER-32, senga kẹp mũi khoan ER-40, collet lắp trên máy phay ER-50, collet lắp trên máy trung tâm gia công ER-32, collet kẹp dao phay ngón ER-40, collet chuôi dao phay BT ER-50, bộ gá kẹp standard precision type ER-16, phạm vi kẹp collet ER-40 từ 3-26mm, phạm vi kẹp collet ER-11, phạm vi kẹp collet ER-16,

Hotline: 08.19004080
Collet ER tiêu chuẩn ER-8 Call

Collet ER tiêu chuẩn ER-8

Chuyên cung cấp: Collet ER vertex tiêu chuẩn V-08000 ER-8, collet tiêu chuẩn Vertex ER-11, collet ER Đài Loan ER-16, collet gá kẹp chi tiết ER-20, senga gá kẹp chi tiết ER-25, senga kẹp mũi phay ER-32, senga kẹp mũi khoan ER-40, collet lắp trên máy phay ER-50, collet lắp trên máy trung tâm gia công ER-32, collet kẹp dao phay ngón ER-40, collet chuôi dao phay BT ER-50, bộ gá kẹp standard precision type ER-16, phạm vi kẹp collet ER-40 từ 3-26mm, phạm vi kẹp collet ER-11, phạm vi kẹp collet ER-16,

Hotline: 08.19004080
Bộ Collet tiêu chuẩn ER Call

Bộ Collet tiêu chuẩn ER

Chuyên cung cấp: Collet ER vertex tiêu chuẩn V-08000 ER-8, collet tiêu chuẩn Vertex ER-11, collet ER Đài Loan ER-16, collet gá kẹp chi tiết ER-20, senga gá kẹp chi tiết ER-25, senga kẹp mũi phay ER-32, senga kẹp mũi khoan ER-40, collet lắp trên máy phay ER-50, collet lắp trên máy trung tâm gia công ER-32, collet kẹp dao phay ngón ER-40, collet chuôi dao phay BT ER-50, bộ gá kẹp standard precision type ER-16, phạm vi kẹp collet ER-40 từ 3-26mm, phạm vi kẹp collet ER-11, phạm vi kẹp collet ER-16,

Hotline: 08.19004080
Dao phay hợp kim 3 me cắt chuyên phay nhôm Call

Dao phay hợp kim 3 me cắt chuyên phay nhôm

Chuyên cung cấp: Dao phay ngón 2 me cắt, Dao phay ngón 3 me cắt, Dao phay ngón 4 me cắt, Dao phay ngón thép gió, Dao phay ngón hợp kim, Dao phay nhôm, Dao phay Inox...

Hotline: 08.19004080
Dao phay rãnh đuôi én Call

Dao phay rãnh đuôi én

Chuyên cung cấp: Dao phay rãnh đuôi én phi 16, 20, 22, 25,28,32, 38. Dao phay rãnh đuôi én các góc 45 độ, dao phay đuôi én 60 độ, Dao phay đuôi en thép gió, Dao phay đuôi én hợp kim,

Hotline: 08.19004080
Dao phay ngón thép gió HSS Call

Dao phay ngón thép gió HSS

Chuyên cung cấp: Dao phay ngón hợp kim, Dao phay ngón thép gió, Dao phay ngón 2 me cắt, Dao phay ngón 4 me cắt, Dao phay nhôm, Dao phay Inox, Các loại dao phay ngón trụ, cầu, vát góc thân dao bằng thép gió HSS, Carbide, thép hợp kim được phủ hợp kim hoặc không phủ. Hợp kim phủ với thành phần Titan, Cr, Si có thể cắt được những vật liệu có độ cứng đến 70HRC.Dao phay thô 2 me, 3 me, dao phay phá răng xoắn, dao phay tinh 4 me, 5 me, 6 me..Dao phay ngón dùng cho gia công thép, các loại hợp kim,

Hotline: 08.19004080
Dao phay ngón hợp kim Call

Dao phay ngón hợp kim

Chuyên cung cấp: Dao phay ngón hợp kim, Dao phay ngón thép gió, Dao phay ngón 2 me cắt, Dao phay ngón 4 me cắt, Dao phay nhôm, Dao phay Inox, Các loại dao phay ngón trụ, cầu, vát góc thân dao bằng thép gió HSS, Carbide, thép hợp kim được phủ hợp kim hoặc không phủ. Hợp kim phủ với thành phần Titan, Cr, Si có thể cắt được những vật liệu có độ cứng đến 70HRC.Dao phay thô 2 me, 3 me, dao phay phá răng xoắn, dao phay tinh 4 me, 5 me, 6 me..Dao phay ngón dùng cho gia công thép, các loại hợp kim,

Hotline: 08.19004080
Đầu lắp senga ER32 liền chuôi BT tốc độ cao Call

Đầu lắp senga ER32 liền chuôi BT tốc độ cao

Chuyên cung cấp: Chuôi dao BT kẹp Collet, Chuôi dao BT30, chuôi dao BT40, Chuôi dao BT50, Cán dao cho máy phay, cán dao máy CNC, Senga các loại, Collet ER,

Hotline: 08.19004080
Bát dao phay mặt đầu gắn chíp Call

Bát dao phay mặt đầu gắn chíp

Chuyên cung cấp: Dao phay mặt đầu, bát dao phay, Dao phay mặt đầu gắn mảnh chíp, Dao phay mặt đầu đường kính ngoài Φ100_ lỗ Φ32_05 chấu, Dao phay mặt đầu đường kính ngoài Φ125_ lỗ Φ40_06 chấu, Dao phay mặt đầu đường kính ngoài Φ160_ lỗ Φ40_08 chấu, Dao phay mặt đầu đường kính ngoài Φ200_ lỗ Φ60_10 chấu,

Hotline: 08.19004080
Bát dao phay mặt đầu gắn chíp, Dao phay mặt đầu 45 - 90 độ Call

Bát dao phay mặt đầu gắn chíp, Dao phay mặt đầu 45 - 90 độ

Chuyên cung cấp: Bát dao phay mặt đầu gắn chíp, Bát dao phay mặt đầu góc 45 độ, Bát dao phay mặt đầu 90 độ, Bát dao phay mặt đầu đường kính 90mm, Bát dao phay mặt đầu đường kính 120mm, Dao phay mặt đầu gắn mảnh chíp, Dao phay mặt đầu thép gió liền khối...

Hotline: 08.19004080

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Hotline

Hotline - 08.19004080

Kinh doanh 1

Kinh doanh 1 - 0912.454.353

Kinh doanh 2

Kinh doanh 2 - 0921.380.666

Kỹ thuật

Kỹ thuật - 0899.488.399

Email

Email - sales@hdtools.vn

Zalo

Zalo - 08.1900 4080

Fanpage Facebook

CHỨNG NHẬN ĐẠI LÝ

KẾT NÓI YOUTUBE

Sản phẩm mới

Sản phẩm hot

Danh mục bán chạy

Thống kê

  • Đang online 13
  • Hôm nay 346
  • Hôm qua 1,138
  • Trong tuần 8,634
  • Trong tháng 25,940
  • Tổng cộng 718,902

Đối tác khách hàng

Top